Ogólne zasady opłat za przesyłkę

  • Wydawnictwo Lucrum nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje reklamacji za opóźnienia w dostawie towaru, które wyniknęły z winy firm kurierskich i przewozowych.
  • Forma odbioru towaru: odbiór własny (potwierdzeniem odbioru jest podpisana faktura FV) lub przesyłka za pośrednictwem przewoźnika (dowodem dostawy jest list przewozowy).
  • Obowiązuje limit logistyczny w wysokości 2200 zł netto - powyżej tej wartości koszty przesyłki pokrywa Lucrum, poniżej - odbiorca.
  • Koszty przesyłki mogą być refakturowane w cenie 20 zł/paczkę do 30 kg (przy czym nie wszystkie kartony z kalendarzami można łączyć w jedną paczkę, nawet jeśli ich waga wynosi w sumie poniżej 30 kg, ilość paczek można ustalić po złożeniu zamówienia) + 15 zł/koszt pobrania, należy to zaznaczyć na zamówieniu.
  • Odbiorca zobowiązany jest dokonać sprawdzenia przesyłki w terminie do 3 dni roboczych od jej otrzymania, reklamacje ilościowe złożone w tym terminie (faxem lub e-mailem) będą rozpatrywane do 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji; reklamacje jakościowe (zniszczone przesyłki) należy zgłaszać od razu przewoźnikowi, spisując odpowiedni protokół reklamacyjny - wyłącznie na podstawie takiego protokołu oraz pisma reklamacyjnego odbiorcy reklamacja może być rozpatrzona przez Lucrum; ze swej strony Lucrum dokłada wszelkich starań w celu należytego zabezpieczenia przesyłek.
  • Ze względu na zmianę wprowadzoną przez obsługujacego nas przewoźnika, zmuszeni jesteśmy wprowadzić ograniczenie kwoty pobrania do 1000 zł (kwota faktury brutto za kalendarze). W przypadku większej kwoty proponujemy zmianę formy płatności na przedpłatę (zapłata na nasze konto, wysyłka następuje w momencie potwierdzenia przez bank wpływu należności na nasze konto). Jeśli taka forma zapłaty nie będzie odpowiednia i odbiorca będzie jednak chciał zapłacić pobranie, Lucrum doliczy i zrefakturuje kwotę w wysokości 1% od wartości pobrania brutto pomniejszonej o 1000 zł. Dotyczy to również przesyłek powyżej 2200 zł netto, czyli wysyłanych na koszt Lucrum. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę tego dodatkowego kosztu przy wykonywaniu kalkulacji.
  • Termin zapłaty za faktury proforma zostaje ustalony na 3 dni od momentu otrzymania faktury proforma (faxem lub e-mailem). W przypadku przedłużania się podanego terminu nie gwarantujemy realizacji zlecenia wg zamówienia - ważne szczególnie w listopadzie i grudniu, kiedy poszczególne wzory kalendarzy mogą ulec wyczerpaniu (o czym będziemy informować na bieżąco na naszej stronie).


Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.