Warunki współpracy

  • Warunki rabatowe oraz płatności są ustalane indywidualnie dla każdej firmy i obowiązują przez cały sezon kalendarzowy. Klienci, którzy uzgodnili płatność w formie przelewów bankowych są zobowiązani dołączyć do pierwszego zlecenia dokumenty rejestracyjne (NIP, Regon, wpis do ewidencji lub KRS).
  • Lucrum oświadcza, że dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w kalendarzach były zgodne ze stanem faktycznym i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikłe z ewentualnych błędów w danych źródłowych.
  • Wady lub braki części dostarczonego towaru nie uprawniają odbiorcy do reklamowania całości dostawy.
  • Odpowiedzialność Lucrum z tytułu nienależytego wykonania zamówienia ogranicza się do wysokości wartości wykonanego zlecenia. Lucrum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania zlecenia.
  • Termin składania reklamacji ustala się na 3 dni robocze od dnia otrzymania przesyłki.
  • Zamówienie z każdego asortymentu może być zrealizowane w ilości +/- 2%; ewentualne braki ilościowe (szczególnie w oryginalnie zamkniętych pudełkach) będą uwzględniane po rozpatrzeniu pisemnej reklamacji i dokonaniu wzajemnych ustaleń, fakturą korygującą VAT lub poprzez uzupełnienie przy kolejnej dostawie.
  • Katalog wraz z cennikiem oraz strona www.lucrum.pl nie stanowią oferty w rozumieniu stosownych przepisów Kodeksu Cywilnego, ani nie stanowią jakiegokolwiek zobowiązania Lucrum i winny być traktowane jedynie jako wstępna informacja o ofercie oraz podstawowych warunkach współpracy.
  • Z uwagi na wzrost cen surowców, Lucrum zastrzega sobie prawo zmiany cen kalendarzy.
  • Lucrum zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanych kalendarzy z indywidualizacją we własnych celach informacyjnych i promocyjnych.


Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.